persoonlijk advies
op maat gemaakte reizen
Lid VVKR, GGTO, Trees for all en Travelife Partner
Menu

Duurzaamheidsbeleid– Young Travel Company


1. Duurzaamheidsmanagement en wettelijke naleving

Young Travel Company verbindt zich tot maatschappelijk verantwoord ondernemen door;

• Een medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor de taken van de duurzaamheidscoördinator;
• Het hebben van een duurzame missie die wordt gecommuniceerd naar klanten, partners en leveranciers’
• Het hebben van een geschreven duurzaamheidsbeleid dat is gericht op het verminderen van de negatieve sociale, culturele, economische en milieueffecten van de activiteiten van de organisatie;
• Samen te werken met externe werkgroepen die duurzaamheid in het toerisme ondersteunen;
• Het hebben van een duurzaam actieplan met duidelijke doelen, acties, maatregelen, verantwoordelijkheden en tijdsplanning;
• Het ontwikkelen van gedocumenteerde procedures om de implementatie van het duurzaamheidbeleid, de doelstellingen te monitoren en te evalueren;
• Te zorgen voor transparantie van de organisatie in duurzaamheid door openbare rapportage en communicatie;
• Te zorgen dat alle medewerkers volledig op de hoogte zijn van het duurzaamheidsbeleid en zich inzetten om dit te implementeren en te verbeteren.
Young Travel Company verbindt zich ertoe zich te houden aan alle nationale wet- en regelgeving en voorschriften.

2. Intern beheer: social beleid en mensenrechten
Young Travel Company verbindt zich tot duurzaam intern beheer door een duidelijk en goed gecommuniceerd sociaal beleid door:

• Medewerkers de vrijheid van dienstbetrekking en contract beëindiging te verlenen met voorafgaande kennisgeving van vier weken zonder boete.
• Opname van arbeidsvoorwaarden volgens het Nationale Arbeidsrecht en een functieomschrijving in de arbeidsovereenkomst;
• Vermelding van het loontarief in het contract dat gelijk is aan of hoger dan het nationale wettelijke loon;
• Bepaling en compensatie van overuren op basis van onderling overleg;
• Zorg voor medische- en aansprakelijkheidsverzekering volgens nationale wetgeving;
• Het hebben van een gezondheids-en veiligheidsbeleid voor werknemers dat voldoet aan de nationale wettelijke normen;
• EHBO-sets en opgeleid personeel op alle relevante locaties beschikbaar hebben;
• Voldoen aan de nationale wetgeving met betrekking tot de minimumleeftijd van werknemers;
• Het hebben van gedocumenteerde effectieve procedures voor werknemers om hun klachten en verwachtingen kenbaar te maken;
• Het hebben van een duidelijke disciplinaire procedure die effectief wordt gecommuniceerd naar werknemers;
• Regelmatig medewerker tevredenheidonderzoek te doen en hier opvolging aan te geven’
• Het bieden van periodieke begeleiding en training voor werknemers over rollen, rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot gezondheids-en veiligheidskwesties.
• Het creëren van kansen voor studenten in de vorm van (afstudeer)stages en traineeships;
• Het bevorderen van werkgelegenheid voor personen met speciale behoeften en/of handicap.

Young Travel Company verbindt zich ertoe mensenrechten na te streven door;

• Vakbondslidmaatschap, collectieve arbeidsonderhandelingen en vertegenwoordiging van leden door vakbonden niet te belemmeren;
• Te voldoen aan (sector brede) collectieve arbeidsvoorwaarden onderhandelings-structuren;
• Niet te discrimineren, met betrekking tot werving arbeidsvoorwaarden, toegang tot opleiding en hogere functies of promotie op het gebied van geslacht, ras, leeftijd, handicap, etniciteit, religie of seksuele geaardheid;
• Te zorgen voor gelijke kansen en toegang voor alle werknemers tot middelen en kansen voor persoonlijke ontwikkeling door middel van regelmatige trainingen en opleidingen.

3. Intern beheer: Milieu en gemeenschapsrelaties
Young Travel Company verbindt zich tot milieu- en gemeenschapsrelaties door;

• Actief het gebruik van wegwerpartikelen te verminderen;
• Voorkeur te geven aan duurzame goederen en diensten, kantoor- en catering-benodigdheden, relatiegeschenken en merchandise;
• Producten in bulk in te kopen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen;
• Standaard kopieerapparaten en printers in te stelen op dubbelzijdig afdrukken om papier te besparen;
• Gebruik te maken van schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn en zijn gecertificeerd met een Eco-label;
• Brochures laten afdrukken op FSC (of ander gecertificeerd label) papier, bij een drukkerij die werkt met een gecertificeerd milieubeheersysteem;
• Brochures online aan te bieden om papier en verzendkosten te besparen;
• Zich actief in te zetten voor het meten en verminderen van energieverbruik;
• CO2 uitstoot van het kantoor te berekenen en te compenseren;
• Energiezuinige verlichting en groene energie te gebruiken;
• Alle lichten en apparatuur uit te schakelen wanneer ze buiten gebruik zijn;
• De voorkeur te geven aan energiezuinige apparatuur bij het kopen van nieuwe producten;
• Een actief beleid te hebben om het waterverbruik op kantoor te verminderen;
• Waterbesparende apparatuur te installeren in toiletten, hergebruik van afvalwater en/of opgevangen regenwater;
• Door nationale wetgeving inzake afvalverwijdering na te leven;
• Doelstellingen te ontwikkelen en implementeren voor vermindering en recycling van vast afval;
• Maatregelen te nemen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en geen niet-recycleerbare of niet-biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen aan te bieden;
• Op kantoor herbruikbare bekers, bestek en borden te gebruiken;
• Op kantoor geen plastic flesjes te gebruiken;
• Alle materialen die kunnen worden gerecycled te scheiden en de inzameling te organiseren;
• Inktcartridges en toners bij te vullen voor hergebruik en/of lege vullingen in te leveren bij de aanbieder;
• Batterijen te recyclen of correct in te leveren;
• De Nationale wetgeving omtrent afvalwaterbehandeling na te leven;
• Het gebruik van schadelijke stoffen te minimaliseren en waar mogelijk te vervangen;
• Loodvrije verf op waterbasis te gebruiken, zowel binnen als buiten;
• Personeelsgerelateerd reizen meten en verminderen en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen stimuleren;
• Uitstoot van personeelsgerelateerd reizen te compenseren;
• Werknemers financieel aan te moedigen om gebruik te maken van openbaar vervoer of andere duurzame vervoersmiddelen;
• Werk-woon verkeer te verminderen door middel van telewerk, video-vergaderingen en thuiswerken te stimuleren;
• Personeelsleden periodieke begeleiding en training aan te bieden over hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het MVO-beleid;
• Bij te dragen aan de bescherming en het behoud van lokale historische, archeologische, culturele en spirituele belangrijke kenmerken van bestemmingen, en de toegang daartoe voor lokale bewoners niet belemmeren.
• Op kantoor geldt een principe van hergebruik;
– Koffie/thee wordt gedronken uit afwasbare mokken
– Voor boodschappen worden tassen meegenomen
– Voor de lunch gebruiken wordt zo weinig mogelijk verpakte producten gebruikt
– Er wordt zo weinig mogelijk geprint. Wat wordt geprint, wordt hergebruikt als kladpapier
– Er worden geen batterijen gekocht, alleen oplaadbare batterijen worden gebruikt
– Communicatie met klanten vindt alleen per email plaats. Reisbescheiden worden alleen geprint en opgestuurd als daar vraag naar is.
– Er wordt kraanwater gedronken.
– Communicatie met leveranciers vindt alleen per email plaats
– De voorkeur gaat uit naar producten met een erkend milieu- of duurzaamheidscertificaat of bewezen duurzaamheidskwaliteiten en naar producten die lokaal geproduceerd zijn
– Waar mogelijk wordt gekocht bij lokale leveranciers
– Samenwerking bij voorkeur met leveranciers en dienstverleners met een duurzaamheidsreputatie
– Bij het inkopen van sleutelproducten worden de volgende duurzame inkoopprocedures gehanteerd: We proberen erachter te komen hoeveel van onze aankopen voldoen aan de vijf R’s: verminderen, repareren, hergebruiken, hergebruiken, recyclen; We onderzoeken mogelijke duurzame alternatieven; We vergelijken deze alternatieven op prijs, kwaliteit en verkrijgbaarheid; We verbinden ons ertoe om het meest duurzame alternatief te kopen in relatie tot bovenstaande factoren;

• Young Travel Company heeft kantoor aan huis en houdt zich aan de volgende standaardregels;
-Verwarming staat alleen aan wanneer wij in de ruimte zijn
– Er zit een timer op de thermostaat dus de verwarming staat ’s nachts uit,
schakel het verwarmings- / koelsysteem ’s nachts en in het weekend uit;
– Verwarmingssysteem met thermostaatkranen
– De timer is geprogrammeerd, dus lagere temperaturen ’s nachts, tijdens het weekend en bij vakanties
– Spouwmuur en dak zijn geïsoleerd
– Er is geen airconditioning en op hele warme dagen gebruiken wij ventilatoren.
– Wij hebben dubbele ramen en luchten veel. Bij warm weer gaan deuren en ramen open.
– De CV-ketel staat ingesteld op 65 graden
– Lichten staan niet standaard aan overdag. Alleen als het erg donker is buiten.
– De ruimte is verlicht met LED lampen
– Computerscherm wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.
– Er is geen koffiemachine
– Koelkast zonder vriezer
– Eten en drinken eerst afkoelen voor het in de koelkast gaat
– Theezetten doen wij met de Quooker
– De vaatwasser gaat pas aan als die vol is; wij spoelen de vaat niet voor; wij zetten de vaatwasser aan op het korte / eco programma
– Wasmachine: wassen altijd op de ecostand
– Toiletten: Onze toiletten hebben waterbesparende knoppen
– Planten: planten krijgen slechts 1 x in de 14 dagen water
– Gebruik recyclebare en hervulbare producten (toner, vloeibare zeep enz.)
– Vermijd overmatige verpakking (bijv. Dubbele verpakking)
– Gebruik hoogwaardige, duurzame en gemakkelijk te repareren producten
– Gebruik producten twee of drie keer (bijv. Vellen papier / notities)
– Vermijd schadelijke of gevaarlijke producten of producten die dat nodig hebben, en geef de voorkeur aan milieuvriendelijke alternatieven.
– Gebruik voedingsmaterialen met milieuvriendelijke verpakkingen (herbruikbaar) zoals hervulbare flessen, papieren / kartonnen verpakkingen etc.
– Vermijd drankjes in blik, en geef de voorkeur aan (hervulbare) flessen, mokken etc.
– Ga op de juiste manier om met oude elektrische apparatuur (e-waste): breng oude apparatuur naar een erkend afvalverwerkingscentrum en breng apparatuur alleen naar kringloopwinkels als ze nog werken. Lever oude gsm’s, kabels en cd’s in bij legitieme organisaties.
– Houdbare boodschappen worden gekocht bij Pieter Pot. Op die manier beperken wij het afval

4. Lokale partners
Op basis van een overzicht van onze belangrijkste lokale partners heeft Young Travel Company een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd om de duurzaamheidspraktijken van onze lokale partners te verbeteren. Ons doel is om duurzame ontwikkeling concreet te maken voor elke partner binnen ons bedrijf.
Young Travel Company verbindt zich daartoe door;

• Een overzicht bij te houden van de duurzaamheidspraktijken van lokale partners;
• Voornamelijk te werken met organisaties die duurzaamheid daadwerkelijk implementeren;
• Aandacht te besteden aan de voordelen van de lokale bevolking bij het selecteren van lokale agenten en hun sociale beleid voor werknemers;
• Bewustzijn te creëren over duurzaam toerisme en de gevolgen;
• Lokale partners te informeren over de Travelife duurzaamheidsstandaarden en nationale toerisme standaarden en wetten;
• Duurzaamheidspraktijken van de belangrijkste partners regelmatig evalueren om zeker te weten dat ze daadwerkelijk duurzaam werken;
• De lokale partners te infomeren over het duurzaamheidsbeleid en dat van hen wordt verwacht zich hieraan te houden d.m.v. een mou
• Lokale partners motiveren om deel te nemen aan (lokale) duurzaamheidstrainingen;
• Clausules in de partnercontracten op te nemen die in staat stelt om de contractuele overeenkomst voortijdig te beëindigen als de lokale partner geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen in de directe supply chain te voorkomen;
• Ervoor te zorgen dat lokale partners voldoen aan alle relevante nationale wetten die de rechten van werknemers beschermen.
• Waar mogelijk te kopen bij lokale leveranciers;
• Bij voorkeur samenwerken met leveranciers en dienstverleners met een duurzaamheidsreputatie.

5. Transport
Young Travel Company probeert ervoor te zorgen dat voertuigen die tijdens reizen worden gebruikt niet meer dan de gemiddelde vervuiling veroorzaken. Wij geloven dat transport een belangrijk aspect is van duurzaam toerisme en we doen ons best om het gemiddelde vervuilingsniveau te verlagen.
Young Travel Company verbindt zich daartoe door;

• Voorkeur te geven aan duurzamere alternatieven bij het selecteren van transportopties voor transfers en excursies op de bestemming, rekening houdend met prijs, comfort en praktische overwegingen;
• Wij boeken het liefst directe vluchten voor onze klanten, maximaal 1 overstap. wij kiezen altijd de kortst mogelijke route. Onze klanten vliegen nagenoeg altijd economy class
• Voorkeur te geven voor binnenlandse treinreizen in plaats van binnenlandse vluchten waar dit mogelijk is.
• Mogelijkheden aanbieden om de CO2 uitstoot van de reis gedeeltelijk of volledig te compenseren.

6. Accommodaties
Young Travel Company probeert een volledig duurzame supply chain te realiseren. De partner accommodaties spelen hier een belangrijke rol en worden gestimuleerd en gemotiveerd om duurzame werkwijzen te implementeren.
Young Travel Company verbindt zich daartoe door;

• Accommodaties te selecteren die voldoen aan duurzaamheid- en kwaliteitsnormen met een speciale focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen;
• Voorkeur te geven aan accommodaties die lokaal eigendom zijn en lokaal beheerd worden;
• Accommodaties te selecteren die de lokale bevolking werkgelegenheid biedt;
• Accommodaties aan te moedigen om duurzaamheidstrainingen te volgen;
• Duidelijk voorkeur te geven aan accommodaties die werken met internationale erkende certificering (GSTC erkend);
• Accommodaties die al duurzaam werken voordelen te bieden;
• Ervoor te zorgen dat via de supply chain de rechten van kinderen worden gerespecteerd en gewaarborgd;
• Een clausule op te nemen in contracten die een nul-tolerantiebeleid voor seksuele uitbuiting van kinderen vastlegt;
• Een clausule op te nemen waardoor een contractuele overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd als de accommodatie geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

7. Excursies en activiteiten
Young Travel Company hecht grote waarde aan dierenwelzijn en welzijn van de gemeenschap en streeft daardoor naar reizen met een kleine voetafdruk. We beschermen de authenticiteit van de lokale bevolking en de natuurlijke omgeving en zijn tegen het scheden van dieren in het wild en het vervuilen van het milieu.
Young Travel Company verbindt zich daartoe door;

• Een overzicht te hebben van ecologisch of cultureel gevoelige excursies die worden aangeboden;
• Klanten te adviseren over gedragsnormen tijdens excursies en activiteiten met een focus op het respecteren van de lokale cultuur, natuur en omgeving;
• De duurzaamheidsstellingen- en vereisten te communiceren aan gecontracteerde excursie aanbieders;
• Geen excursies aan te bieden die schade toebrengen aan mensen, dieren, planten, natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie, of die sociaal en cultureel onaanvaardbaar zijn;
• Geen excursies aan te bieden waarbij wilde diersoorten worden vastgehouden, behalve goed gereguleerde activiteiten in overeenstemming met lokale, nationale en internationale wetgeving;
• Niet samen te werken met bedrijven die op wilde diersoorten jagen, consumeren, tentoonstellen, verkopen of verhandelen;
• Bekwame en/of gecertificeerde gidsen in dienst te hebben die klanten begeleiden op gevoelige culturele en/of ecologische bestemmingen;
• Excursies en activiteiten waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks betrokken worden te promoten aan onze klanten;
• Excursies en activiteiten die de lokale omgeving en biodiversiteit ondersteunen (zoals een bezoek aan beschermde gebieden) te promoten aan onze klanten.

8. Reisleiding en gidsen
Young Travel Company streeft ernaar zoveel mogelijk lokale inwoners te betrekken in de toeristische sector. Wij staan voor een eerlijke en veilige werkomgeving die lokale gemeenschappen ondersteunt en respecteert.
Young Travel Company verbindt zich daartoe door;

• Ervoor te zorgen dat alle werknemers een schriftelijk arbeidscontract hebben, inclusief arbeidsvoorwaarden en een functieomschrijving;
• Voorkeur te geven aan het werken met lokale reisleiders, vertegenwoordigers, gidsen, dragers, chauffeurs, koks en ander lokaal personeel in geval van gelijke bekwaamheid;
• Ervoor te zorgen dat alle lokale partners voldoen aan de toepasselijke internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving, en minimumnormen in de toeristische sector;
• Reisleiders, lokale vertegenwoordigers, gidsen, dragers en ander lokaal personeel dat wordt ingehuurd minimaal een leefbaar loon te betalen dat gelijk is aan of hoger dan het lokale wettelijke minimum;
• Ervoor te zorgen dat lokale werknemers gekwalificeerd zijn en regelmatig worden opgeleid;
• Ervoor te zorgen dat lokale werknemers worden geïnformeerd over relevante aspecten van het duurzaamheidsbeleid en hieraan voldoen door middel van trainingssessies, workshops, nieuwsbrieven en informele communicatie;
• Lokale werknemers de klanten laten informeren over relevante duurzaamheidsaangelegenheden op de bestemming, sociale normen en waarden en mensenrechten;
• Lokale werknemers te trainen in het vermijden van seksuele uitbuiting van kinderen en dit ook te communiceren naar klanten;

9. Bestemmingen
Young Travel Company zet zich in voor een duurzame bestemming door;

• Rekening te houden met duurzaamheidsaspecten in het selectieproces van nieuwe bestemmingen en mogelijk alternatieve bestemmingen aan te bieden;
• Geen bestemmingen te selecteren waar toerisme leidt tot structurele negatieve lokale effecten (tenzij de betrokkenheid van de organisatie resulteert in duidelijke tegenwichtseffecten);
• Overweegt in selectie van nieuwe bestemmingen de bereikbaarheid met duurzamere transportmiddelen;
• Naleving van wettelijk gebaseerde ruimtelijke ordening, beschermde gebieden en erfgoedregeling.
• Initiatieven te ondersteunen die de relatie tussen accommodaties en lokale leveranciers verbeteren;
• De lokale overheid te beïnvloeden en ondersteunen met betrekking tot duurzaamheid, bestemmingsplanning- en beheer, en sociaal-culturele kwesties;
• Het behoud van biodiversiteit te ondersteunen, (inclusief beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteit) door financiële bijdrage, politieke steun en integratie in productaanbiedingen;
• Geen reclame te maken voor souvenirs die bedreigde flora en fauna soorten bevatten zoals aangegeven in het CITES-verdrag en de IUCN rode lijst van historische en archeologische artefacten.

10. Klantencommunicatie en bescherming
Voorafgaand aan de boeking verbindt Young Travel Company zich tot klantcommunicatie- en bescherming door;

• Het beschikbaar stellen van richtlijnen voor klantcontact, gevolgd door de adviseurs;
• De AVG wet volledig na te leven;
• Relevante waardes en gedragscodes in marketing en reclame na te leven waarbij er niet meer wordt beloofd dan wordt geleverd;
• Product- en prijsinformatie duidelijk, volledig en nauwkeurig aan te bieden;
• Het verstrekken van bestemmingsinformatie, die feitelijk correct, evenwichtig en volledig is;
• Klanten te informeren over de milieu-impact van verschillende transportopties om de bestemming te bereiken en om duurzame alternatieven aan te bieden indien beschikbaar;
• Duurzame accommodaties, excursies en trasport te promoten met logo’s op een manier dat het voor de klant duidelijk gezien wordt als ‘de betere optie’;
• Klanten te informeren over duurzame alternatieven met betrekking tot accommodaties, excursies, pakketreizen en transportopties, indien beschikbaar;
• Klanten te informeren over duurzaamheidsverplichtingen en acties.
Na en tijdens de reis van de klant verbindt Young Travel Company zich ertoe:
• Informatie te verstrekken aan klanten over de natuurlijke omgeving, lokale cultuur en cultureel erfgoed op de reisbestemming;
• Consumenten te informeren over belangrijke duurzaamheidsaspecten en kwesties op de bestemming en tips te geven hoe klanten een positieve bijdrage kunnen leveren;
• Klanten te informeren over risico’s en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gezondheids- en veiligheidszaken op de bestemming;
• Een contactpersoon en telefoonnummer permanent beschikbaar te houden voor noodsituaties;
• Personeel te trainen en richtlijnen beschikbaar te hebben voor het omgaan met noodsituaties;
• Klanten te voorzien van geschreven richtlijnen en/of gedragscodes voor gevoelige excursies en activiteiten om negatieve bezoekersimpact te minimaliseren en plezier te maximaliseren;
• Klanten te voorzien van informatie over commerciële, seksuele of andere vormen van uitbuiting en intimidatie, met namen van kinderen;
• Klanten te informeren over toepasselijke wetgeving met betrekking tot de aankoop en export van historische of religieuze souvenirs met materialen van bedreigde flora en/of fauna van de bestemming;
• Klanten te motiveren om lokale restaurants en winkels te bezoeken;
• Klanten te informeren over duurzame transportopties op de bestemming waar mogelijk;
• Klanten aan te moedigen om te doneren aan lokale goede doelen en duurzame initiatieven.
Na de reis van de klant verbindt Young Travel Company zich ertoe;
• Systematisch klanttevredenheid te meten en rekening te houden met de resultaten voor service en productverbeteringen;
• Duurzaamheid op te nemen als integraal onderdeel van het onderzoek naar klanttevredenheid;
• Het hebben van duidelijke procedures in geval van klachten en ontevredenheid van klanten.

Ontdek de wereld door de ogen van je kinderen

Landen